Onderwijsadvies

Als ervaren onderwijsadviseurs en taalspecialisten, trainen en coachen wij scholen op het gebied van o.a.  taal- leesonderwijs, effectieve instructie en planmatig werken. Onze begeleiding kan gericht zijn op het hele team, directie, taal- leescoördinatoren, intern begeleiders en (individuele) leerkrachten.

 
 
In onze trajecten staan het vergroten van kennis en het versterken en uitbreiden van (leerkracht-)vaardigheden centraal. Scholingsbijeenkomsten combineren we daarom met klassenobservaties en feedbackgesprekken. 
In een eerste gesprek bespreken we samen wat er nodig is en welke rol wij daarin kunnen spelen. Dit vertalen we naar een plan van aanpak met passende activiteiten. 
Actuele thema’s uit ons aanbod zijn: 

Close Reading

Wij zijn een samenwerking aangegaan met Expertis Onderwijsadvies op het gebied van Close Reading. Daardoor zijn we vanuit bureau Klasse! betrokken bij de verdere ontwikkeling van Close Reading voor de Nederlandse onderwijspraktijk.

Woordenschat

Werken aan woordenschat is werken aan schoolsucces. Woordenschatonderwijs moet systematisch worden ingebed in alle onderwijsactiviteiten. Tijdens onze trainingen gaan we daarom in op zowel impliciet, als expliciet woordenschatonderwijs.