Lernen draußen auf dem Schulhof

Een passende onderwijsplek voor elk kind

Natasja Nieuwboer is, naast haar andere werkzaamheden, landelijk onderwijsconsulent.
Onderwijsconsulenten kunnen worden ingeschakeld wanneer kinderen thuiszitten, omdat er geen passende onderwijsplek lijkt te zijn of wanneer school en ouders het niet eens zijn over de extra ondersteuning die een kind nodig heeft. De belangrijkste taak van een onderwijsconsulent is het weer op gang brengen van een positieve communicatie tussen school en ouders.
Er wordt nog veel over kinderen gepraat in plaats van met kinderen. Naast het spreken met ouders en met school, is het in gesprek gaan met het betrokken kind daarom een belangrijk onderdeel van het werk van een onderwijsconsulent.
Elke aanmelding is weer anders, van een 11-jarige SBO-leerling tot een 16-jarige thuiszitter. De uitdaging is steeds om handelingsgericht en oplossingsgericht mee te denken, zodat school en thuis weer samen optrekken.
School en/of ouders kunnen kosteloos aanmelden door telefonisch contact op te nemen met Bureau Onderwijsconsulenten in Den Haag.
 
Bureau Onderwijsconsulenten
Postbus 19521, 2500 CM Den Haag
Tel. 070 3122887
www.onderwijsconsulenten.nl