Onderzoeksprocedure

Onze werkwijze is als volgt:
  • Als een leerling wordt aangemeld voor diagnostiek, vragen wij school en ouders om ons aanvraagformulier in te vullen.
  • In dit aanvraagformulier wordt de hulpvraag beschreven en wordt een beeld geschetst van de leerling met zijn/haar sterke en minder sterke kanten.
  • Met de ondertekening van dit aanvraagformulier geven ouders toestemming voor de aanvraag van het onderzoek.
  • Na ontvangst van het aanvraagformulier maken wij een afspraak voor de afname van het onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek hebben wij een intakegesprek met ouders. In dit gesprek vragen wij, middels onze toestemmingsverklaring, expliciete toestemming voor de afname van het onderzoek en voor onze verdere procedure.
  • Na afloop van het onderzoek schrijven wij een conceptverslag. Hierin staan de onderzoeksbevindingen, zodat ouders (en school) zich kunnen voorbereiden op het adviesgesprek. Dit conceptverslag sturen wij aan ouders, versleuteld met een wachtwoordbeveiliging. Alleen met toestemming van ouders, sturen wij dit conceptverslag op dezelfde wijze, ook aan de school.
  • De adviezen naar aanleiding van de resultaten worden besproken tijdens het adviesgesprek en worden daarna toegevoegd aan het verslag. 
  • Na afloop van het adviesgesprek sturen wij de definitieve onderzoeksrapportage inclusief adviezen, per post aan ouders. Aan school sturen wij de rapportage digitaal, opnieuw versleuteld met een wachtwoordbeveiliging.