Wie zijn wij

Behandeling van dyslcalculie

Voordat we met een rekenbehandeling beginnen, doen we altijd eerst onderzoek naar de rekenvaardigheden. Zo krijgen we niet alleen zicht op de ernst van de leerachterstanden, maar zien we ook welke strategieën een kind gebruikt en welke type fouten hij maakt. Op basis van deze gegevens stellen we een behandelplan op met concrete doelen.
Elke behandeling komen verschillende zaken aan de orde: er wordt geoefend met automatiseren, er worden rekenstrategieën uitgelegd en er wordt geoefend in het toepassen van de nieuw geleerde strategieën. Ook wordt altijd besproken hoe het met het huiswerk is gegaan.
Wij gebruiken alleen methodes die ‘evidence based’ zijn en gericht op resultaat. Daarom werken we veelal in blokken van 8 weken. Na 8 weken volgt telkens een evaluatie waarin we met elkaar kijken wat de vooruitgang is en wat er mogelijk nog nodig is.
Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de behandeling. Zonder huiswerk gaat het niet. Er moet flink worden geoefend om nieuwe vaardigheden aan te leren. Drie tot vier keer per week 20 minuten oefenen is daarom zeer belangrijk voor een positief resultaat. Ouders krijgen natuurlijk nauwkeurige aanwijzingen over wat er geoefend moet worden en hoe dat moet worden aangepakt.

Kenmerken van onze rekenbehandeling

In de behandeling oefenen we onder andere het automatiseren en de rekenstrategieën die gebruikt worden in de klas. Door zowel te werken aan rekenhiaten, als door aan te sluiten bij de leerstof in de klas, doen kinderen in een korte periode succeservaringen op. Onze ervaring is dat kinderen hierdoor zelfvertrouwen krijgen en weer gemotiveerd raken voor het rekenen.
Daarnaast kenmerkt onze behandeling zich door:
  • Taakgerichte aanpak. Onze instructie en oefening is gericht op de vaardigheden die nodig zijn bij het rekenen: rekenen leer je vooral door te rekenen.
  • Expliciete instructie: we bieden de leerstof in kleine stappen aan en bespreken rekenregels en en verbanden expliciet en met duidelijke voorbeelden.
  • Aandacht voor motivatie: kinderen zullen bijna dagelijks moeten oefenen om hun prestaties te verbeteren. Als het rekenen veel moeite kost, kunnen ze geleidelijk hun motivatie verliezen. Aandacht voor de motivatie is daarom een essentieel onderdeel van de behandeling. Samen met kinderen zoeken we naar leuke oefenvormen. We betrekken kinderen bij wijze van oefenen, we bespreken vooruitgang en maken deze zichtbaar.