Close Reading

Close Reading is een verdiepende manier van begrijpend lezen (en begrijpend luisteren) waarbij de inhoud van een complexe tekst centraal staat en leerlingen op een actieve manier met een tekst aan de slag gaan. Herlezen, aantekeningen maken, samenvatten, monitoren, samenwerken, redeneren, discussiëren, en reflecteren zijn belangrijke vaardigheden die hierbij centraal staan. Close Reading is geen methode, maar een werkwijze waarbij aan de slag wordt gegaan met authentieke teksten (uit bijvoorbeeld kinderboeken).

 

Bij Close Reading wordt een tekst meerdere keren gelezen om tot dieper begrip te komen. Het herhaald lezen blijkt een effectief middel te zijn voor zowel technisch als begrijpend lezen. Door de tekst meerdere keren te lezen, graaf je steeds een laagje dieper in het begrip en kun je steeds makkelijker verbanden leggen.
  • Het herhaald lezen wordt gestimuleerd met een aantal tekstgerichte vragen. Bij Close Reading wordt een tekst in drie keer gelezen. Elke keer wordt met de leerlingen een stap verder gegaan. Na de eerste keer lezen is de grote lijn van de tekst duidelijk: Wat staat er in de tekst? De tweede keer wordt ingezoomd op details en op tekststructuur: Hoe wordt het in de tekst gezegd? De derde keer gaan leerlingen nog dieper op de tekst in, vanuit o.a. de optiek: Wat wil de schrijver duidelijk maken? Wat betekent de tekst voor mij?
  • Er wordt gewerkt met een complexe tekst of prentenboek. Het is belangrijk dat de leerlingen moeite moeten doen om de tekst te begrijpen en de diepere laag te doorzien. Pas dan is het interessant om de tekst meerdere keren te lezen. In de onderbouw kan heel goed gewerkt worden met prentenboeken.
  • Leerlingen maken aantekeningen in de tekst tijdens het lezen en gaan expliciet op zoek naar bewijzen. Door het maken van aantekeningen leren leerlingen alert te zijn op verbanden in de tekst, geven ze aan wat ze niet begrijpen en wat voor hun belangrijke informatie is. In de onderbouw kan hier al mee begonnen worden door als leerkracht het maken van aantekeningen voor te doen.
  • Er vindt interactie plaats over de tekst tussen leerlingen onderling en tussen leerkracht en leerling. Binnen Close Reading is er veel ruimte voor discussie. Deze discussie vindt plaats op basis van informatie uit de tekst. Waar baseer je dit op? Wat staat er in de tekst dat jij dit nu denkt? Welk stukje van de tekst ondersteunt jouw mening? Leerlingen vertellen elkaar hun argumenten en laten de bewijzen zien in de tekst. Niet zozeer het geven van het goede antwoord staat centraal, maar het proces om tot het antwoord te komen. Juist door deze discussies ontstaat een dieper begrip.
In de training komen de principes van Close Reading uitgebreid aan de orde. Leerkrachten leren om tekstgerichte vragen te stellen en weten welk type vragen bij welke leessessie van belang zijn. Ook het selecteren van geschikte teksten op basis van tekstkenmerken is een onderdeel. Aangezien Close Reading een verdiepende manier van begrijpend lezen en begrijpend luisteren is, is de training uitermate geschikt om met het hele schoolteam te volgen.