Begeleiding en arrangementen

Naast onderzoek bieden wij individuele begeleiding aan kinderen. Dit kan op aanvraag van ouders of in de vorm van een onderwijsarrangement. U kunt denken aan dyslexiebegeleiding, begeleiding bij rekenproblemen, of begeleiding bij sociaal-emotionele, werkhouding- en/of motivatieproblemen.
We werken alleen met effectieve en wetenschappelijk onderzochte methodieken. In onze dyslexie- en rekenbegeleidingen gaan we uit van de leer- en cognitietheorieën. We hebben een taakgerichte benadering. We starten met het analyseren van de lees-, spelling- en/of rekenvaardigheden om in kaart te brengen over welke vaardigheden een kind wel of niet beschikt. Vervolgens stellen we een behandelplan op met concrete doelen en een duidelijke aanpak.
De duur van een behandeling verschilt natuurlijk per kind. We werken veelal in blokken van 8 weken. Dan volgt een evaluatie waarin we met elkaar bekijken wat de vooruitgang is en wat er eventueel nog nodig is.
Met name bij onderwijsarrangementen blijft de methode in de groep zoveel mogelijk het uitgangspunt. Daarnaast werken we met een aanvullend programma om de basisvaardigheden te versterken. 
In de uitvoering van onderwijsarrangementen zoeken we altijd de samenwerking. Leerkrachten en ouders spelen een belangrijke rol in de ondersteuning. We werken samen met leerkrachten zodat de begeleiding in de klas kan worden voortgezet. Ook het uitvoeren van de begeleiding samen met een leerkracht of onderwijsassistent behoort tot de mogelijkheden. Aan ouders worden duidelijke handvatten en oefenmaterialen gegeven, zodat geleerde vaardigheden ook thuis gedurende de rest van de week verder kunnen worden ingeoefend.