Wie zijn wij

Behandeling van dyslexie

Voordat we met een (dyslexie)behandeling beginnen, doen we altijd eerst onderzoek naar de lees- en spellingvaardigheden. Zo krijgen we niet alleen zicht op de ernst van de leerachterstanden, maar zien we ook welke strategieën een kind gebruikt en welke type fouten hij maakt. Op basis van deze informatie stellen we een behandelplan op met concrete doelen.
In elke behandeling komen verschillende zaken aan de orde: er wordt gelezen op letter- woord- en tekstniveau, er worden (nieuwe) spellingregels uitgelegd en er wordt geoefend in het toepassen van de spellingregels. Ook wordt altijd besproken hoe het met het huiswerk is gegaan.
Wij gebruiken alleen methodes die ‘evidence based’ zijn en die zijn gericht op resultaat. Daarom werken we veelal in blokken van 8 weken. Na iedere 8 weken volgt een evaluatie waarin we met elkaar kijken wat de vooruitgang is en wat er mogelijk nog nodig is.
Ouders spelen een zeer belangrijke rol bij de behandeling. Zonder huiswerk gaat het niet. Er moet flink worden geoefend om nieuwe vaardigheden aan te leren. Drie tot vier keer per week 20 minuten oefenen is daarom zeer belangrijk voor een positief resultaat. Ouders krijgen natuurlijk nauwkeurige aanwijzingen over wat er geoefend moet worden en hoe dat moet worden aangepakt.

Kenmerken van onze dyslexiebehandeling

In de behandeling oefenen we het lezen op letter-, woord- en tekstniveau. De nadruk ligt echter op tekstniveau, omdat het allerbelangrijkste is dat een kind veel gaat lezen, in leuke boeken. Lezen leer je namelijk vooral door te lezen! We gebruiken daarbij effectieve leesmethodieken waarbij falen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Kinderen die lange tijd weinig vooruitgang hebben geboekt, gaan dan vaak opeens heel hard vooruit.
Bij de spelling geven we kinderen inzicht in het klanksysteem van onze taal en in de regels die ten grondslag liggen aan de spellingwijze van woorden. Hoe meer een kind begrijpt van de spelling, des te minder hij op zijn (vaak zwakke) taalgevoel hoeft te vertrouwen. Voor ‘weet’-woorden (woorden waarvoor je geen regels kunt toepassen, maar waarvoor je de spellingwijze ‘uit het hoofd’ moet kennen) gebruiken we oefenvormen waarmee de juiste spellingwijze wordt ingeslepen.
Daarnaast kenmerkt onze behandeling zich door:
  • Taakgerichte aanpak: onze instructie en oefening is gericht op de vaardigheden die nodig zijn bij het lezen en spellen: lezen leer je vooral door te lezen, spellen door te spellen.
  • Expliciete instructie: we bieden de leerstof in kleine stappen aan en bespreken regels en regelmatigheden in woorden expliciet.
  • Een geïntegreerde aanpak voor lezen en spellen: er bestaat een sterke relatie tussen lezen en spellen; het spellen van woorden draagt bij aan het kunnen lezen ervan. Andersom geldt dat leerlingen door veel te lezen ook (hoewel in mindere mate) de schrijfwijze van woorden leren.
  • Herhaling: om een bepaalde lees- of spellingmoeilijkheid in te prenten en te automatiseren, is voldoende herhaling nodig. Daarom herhalen we regelmatig eerder behandelde leerstof en ouders herhalen thuis de (nieuwe) leerstof uit de behandeling.
  • (Procesgerichte) feedback: feedback helpt kinderen om zich bewust te worden van hun eigen leerproces en motiveert kinderen om door te gaan. Behalve feedback op de inspanning en het resultaat, wordt in de behandeling vooral feedback gegeven op hoe een kind de taak heeft aangepakt en op het lees- en spellingproces.
  • Aandacht voor de lees- en spellingmotivatie: kinderen zullen bijna dagelijks moeten oefenen om hun prestaties te verbeteren. Als het lezen en schrijven teveel moeite kost, kunnen ze geleidelijk hun lees- en spellingmotivatie verliezen. Aandacht voor de motivatie is daarom een essentieel onderdeel van de behandeling. Samen met kinderen zoeken we naar leuke boeken. We betrekken kinderen bij wijze van oefenen, we bespreken de vooruitgang en maken deze zichtbaar.