Tarieven

Tarieven handelingsgericht onderzoek
In overleg met school en/of ouders stellen we de onderzoeksvraag vast. Op basis daarvan bepalen we welk (deel)onderzoek nodig is.
Voor complete onderzoeken gelden de volgende tarieven* (aangepast op 1 januari 2019):
– Intelligentie / begaafdheidsonderzoek                                                          € 695,-
– Onderzoek naar lees- en spellingvaardigheden / dyslexieonderzoek               € 695,-
– Onderzoek naar rekenvaardigheden                                                              € 695,-
– Dyscalculieonderzoek – indien intelligentiegegevens aanwezig                       € 695,-
– Dyscalculieonderzoek – inclusief intelligentieonderzoek                                 € 980,-  
– Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling/werkhouding/motivatie      prijs op aanvraag    
* Alle tarieven zijn inclusief een intakegesprek, verslag met handelingssuggesties en een adviesgesprek.
 
Tarieven individuele begeleiding
Onze begeleiding is altijd op maat. Dat betekent dat we in overleg bepalen wat nodig is. In een gratis en vrijblijvend intakegesprek verkennen we uw vraag en bespreken we wat we voor u kunnen betekenen. Op basis daarvan ontvangt u een prijsindicatie. Voor dyslexiebehandeling en rekenbegeleiding bij ons op kantoor, hanteren we een standaardtarief van €57,50 per behandeling.