Handelingsgericht onderzoek en advies

Scholen en ouders kunnen bij ons terecht met vragen op het gebied van leren, gedrag en/of de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. 
Wij bieden handelingsgericht onderzoek naar:
  • intelligentie / begaafdheid
  • lees- en spellingvaardigheden (o.a. dyslexieonderzoek)
  • rekenvaardigheden (o.a. dyscalculieonderzoek)
  • sociaal emotionele ontwikkeling, werkhouding en/of motivatie.
Ons onderzoek bestaat in ieder geval uit een intake-gesprek, afname van het onderzoek zelf, een uitgebreid verslag met handelingssuggesties en een adviesgesprek.
Klik hier voor onze onderzoeksprocedure.
Klik hier voor onze tarieven.
Kinder beim Tauziehen